Wielerpiste Defraeye-Sercu

Wielerpiste Defraeye-Sercu

De oude wielerpiste in Rumbeke moet plaats maken voor een nieuwe kopie. Woningbouw Marc Demeulenaere, hoofdsponsor van de wielerclub "Jonge Renners Roeselare", zal de werken uitvoeren. In 2012 zou het project rond moeten zijn, inclusief de bouw van een appartementsblok met ruimte voor een 12-tal appartementen, 19 garages en twee winkelzaken.

Wielerpiste DEFRAEYE-SERCU (klik voor een grotere versie)Op maandag 5 november werd op initiatief van de ondernemer Marc Demeulenaere al een vergadering voor de buurtbewoners georganiseerd. De vergadering ging door in het complex Schiervelde en de meeste omwonenden, voornamelijk bejaarden, daagden op. De ondernemer Marc Demeulenaere begon met een korte historiek van de piste en lichtte daarna het project naar de toekomst toe: een volledige heraanleg van de wielerpiste en een appartementsgebouw op de plaats van het voormalig restaurant.

Vervolgens ontvouwde architect Guido Schaubroeck zijn plannen, waaruit bleek dat er een inspanning gedaan was om overlast voor de buurtbewoners zoveel mogelijk te beperken. Enkel leden van de jeugdwielerploeg "Jonge Renners Roeselare" zullen toegang krijgen tot de piste, uiteraard alleen overdag. De wielerbaan zal niet vrij toegankelijk zijn, een badge-systeem moet ervoor zorgen dat enkel bevoegden de piste kunnen betreden. De kant van de velodroom die grenst aan de tuinen van de omwonenden zal ook voldoende hoog beschut worden, om zoveel mogelijk de privacy te garanderen. De meeste begroeiing langs de zijkanten blijft ook staan. Er is ook bewust gekozen om géén horecazaak te openen bij de piste. Het binnenplein zal in de toekomst benut worden voor rustige recreatieve elementen, zoals petanque of voorlichting voor kinderen omtrent verkeersveiligheid.

Opvallend is wel dat de velodroom in 2002 een beschermd monument werd, waarbij ze in aanmerking komt voor restauratiesubsidies. Het Roeselaars stadsbestuur toonde echter weinig interesse en de piste bleef verloederen. Daar komt met dit privé-initiatief dus verandering in. "Voor de aanleg van de nieuwe piste kunnen we voor 80 percent rekenen op subsidies van Monumentenzorg. Nadien zijn we van plan om de wielerbaan te schenken aan het stadsbestuur. Het is immers niet onze bedoeling deze verder te exploiteren. Het valt nu nog te zien als het stadsbestuur bereid zal zijn om geld vrij te maken voor het onderhoud van de piste.", aldus Marc Demeulenare. Het stadsbestuur van Roeselare doet nu grote inspanningen om de Tour in 2012 naar Roeselare te halen. Het zal dan precies een eeuw geleden zijn dat Odiel Defraeye als eerste Belg de Tour won. In dat jaar hoopt men de piste ook toegankelijk te maken voor de jeugdploeg.